“Силенти” ООД зачита неприкосновеността на всички свои клиенти. Ние гарантираме напълно защитата на личните данни, които се събират и обработват при пазаруването от уебсайта ни.

Настоящата политика се отнася за всички физически и юридически лица, които са клиенти на “Силенти” ООД и/или са регистрирани в нашия уебсайт www.silentijewelry.com, в случаите когато ни предоставят личните си данни чрез писмена или устна комуникация.

Всички бъдещи промени, които правим в нашата политика за поверителност, ще бъдат публикувани на тази страница.

Как защитаваме Вашата информация?

“Силенти” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър на Република България с ЕИК 205595949. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат No 1, ет 6 ап., офис 608. “Силенти” ООД е администратор на лични данни по смисъла и закона на Закон за защитата на личните данни (ЗЗЛД).

С цел осъществяване на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите и нашите сървъри, “Силенти” ООД използва SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол, обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът отговаря изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети, неоторизирани лица.

Когато е възможно, “Силенти” ООД винаги прилага псевдонимизация, т.е обработването на личните данни се извършва по начин, който не позволява те да бъдат свързани с конкретен субект на данни без да се използва допълнителна информация. Събраната информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки. Целта на псевдонимизацията е да гарантира, че личните данни не могат да бъдат свързани с физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

За какъв период от време съхраняваме Вашата информация?

Продължителността, в която “Силенти” ООД съхранява Вашите лични данни, зависи от целите на обработване, за които те са събрани. 

Личните данни на потребителите в нашия уебсайт – www.silentijewelry.com биват съхранявани до 2 (две) години от датата на извършването на последната им поръчка. 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

“Силенти” ООД може да споделя Вашата лична информация, в случаите когато компетентен държавен или частен орган изиска това законосъобразно, с цел изпълнение на регламентирани задължения (напр. НАП, НОИ, КЗЛД, МВР и т.н).

“Силенти” ООД работи с доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случаите когато те отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на личните данни (напр. куриерски компании).

ВАЖНО: Компанията ни НЕ предоставя Вашата лична информация на трети страни и лица по какъвто и да било друг повод.

Какви са Вашите права?

Всеки регистриран потребител или “гост” има право да изиска копие от съхраняваната за него информация по всяко време. При желание на горепосочените лица е възможно заличаването на съответните лични данни. 

За получаване на достъп, коригиране или изтриване на личната Ви информация, молим да се свържете с длъжностното ни лице по защита на личните данни – Виктор Руменов Радин на имейл – support@silentijewelry.com или на телефон – 0894622690.

Cookies (Бисквитки)

Ние използваме “бисквитки“ (cookies), за да подобрим качеството на услугите на нашия уебсайт. Тук публикуваме настоящата политика за бисквитките. В нея се разяснява какво представляват те и как ги използваме. Ако не желаете да получавате бисквитки докато разглеждате www.silentijewelry.com, може да промените настройките на браузъра си така, че да ви уведомява при получаване на бисквитки или може да изберете ограничаване/блокиране на бисквитките. Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на Вашия компютър. Те не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за прехвърляне на вируси, както и не могат да ни осигурят достъп до вашия хард диск. 

Бисквитките са:

Необходими

Бисквитките са необходими, за да Ви навигираме в уебсайта и да използвате оптимално основните му функции.

Ефективни

Бисквитките събират информация за начина, по който всеки потребител използва уебсайта ни (напр. най-често посещавани страници и наличие на грешки). Основната цел е подобряване работата на уебсайта в бъдещите му версии.

Функционални

Бисквитките дават възможност уебсайтът да запомни настройки, които сте избрали (напр. име, имейл), а също така осигурява и по-добро взаимодействие с конкретния потребител.