С настоящата форма уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: