I. ПPEДMET

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат реда и правилата при извършване на покупко-продажбена дейност през www.silentyjewelry.com – онлайн магазин, собственост на “Силенти ООД”. “Силенти ООД” е наричано в тези условия “ние” или “доставчик”, което е и собстеник на марката “Силенти / Silenti”. Потребителят, наричан още “ползвател” или “клиент”, се съгласява с общите условия, независимо от това дали извършва ползването от свое име или от името на друго физическо/юридическо лице. При използването на www.silentyjewelry.com, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и установените правни норми от Република България и Европейския съюз. Настоящите общи условия и всички договори за покупко–продажба се подчиняват на българското и европейско законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите общи условия или който и да било договор за покупко-продажба, изготвен от “Силенти ООД”, се разрешават от съотвените компетентни органи в Република България. “Силенти ООД” запазва правото си да променя и редактира настоящите общи условия за ползване по всяко време, като промените ще бъдат публикувани на този сайт.

ІІ. ДAHHИ ЗA ДOCTABЧИKA B ΠЛATФOPMATA

Чл. 2. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

1. “Силенти ООД” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в “Търговския регистър на Република България” с ЕИК 205595949, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат No 1, ет 6 ап., офис 608.

2. “Силенти ООД” не носи правна отговорност, ако потребителят не се е запознал с общите условия за използване на този сайт.

3. “Силенти ООД” запазва правото си да променя и редактира настоящите общи условия за ползване по всяко време, като промените ще бъдат публикувани на този сайт.

4. Haдзopни opгaни:

(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: България, гр. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2
тeл.: (02) 915 3 518
фaĸc: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg

 (2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: България, гр. Coфия, 1000, пл. “Cлaвeйĸoв” №4A, eт.3, 4 и 6
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg

(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa

Адрес: Бългapия, гp. Coфия, 1000, бyл. “Bитoшa” №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА и АВТОРСКИ ПРАВА на “СИЛЕНТИ ООД”

Чл. 3.Потребителят има право да се запознае със стоките в електронен магазин www.silentyjewelry.com без да е задължен да извърши покупка, но няма право да използва снимките и информацията за други търговски цели. Доставчикът Ви упълномощява да разглеждате и използвате всички материали и снимки публикувани на САЙТА само и единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие, че се спазват всички авторски права.

Чл. 4. Снимките в този сайт са авторски и носителят на авторското право е “Силенти ООД”. Забранява се материалите да се променят и използват за обществена или търговска цел.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да променя (добавя, премества, изтрива) съдържанието или части от него, както и да коригира допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко едно време и без предизвестие.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. Потребителят може да пазарува продуктите на “Силенти ООД” само като гост.

Чл. 7. Всички предоставени от Вас лични данни биват използвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни и условията за използване на “бисквитки”.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 8. Потребителят има право да разглежда, изисква информация и поръчва всички продукти обявени в сайта.

Чл. 9. Потребителят се задължава и носи пълна отговорност за опазването на своята регистрация (потребителско име и парола), както и всички действия извършени от него или друго физическо/юредическо лице при изпозлване на регистрацията, в случай че има наличие на такава.

Чл. 10. Потребителят е задължен да извърши плащане за поръчката по избрания от него начин.

Чл. 11. Потребителят се задължава да посочи валидни данни при регистрация, да плати стоката, да заплати разходите за доставка (когато същата не е безплатна) и да осигури достъп до посчения от него адрес за доставка.

    • Когато потребителят откаже поръчката преди или след извършване на преглед и тест, без да има установени дефекти по поръчаните стоки, същият е длъжен да заплати разходите по доставка в двете посоки (за доставянето на стоките до него, както и за връщането им обратно до нас) спрямо тарифата на доставчика “Еконт”.

По “Закона за защита на потребителите (ЗЗП)”, потребителят има право да извърши рекламация на закупената от него стока в период от 2 (две) години от получаването на стоката. През този 2 (две) годишен срок, продавачът носи отговорност за всяко едно несответствие (недостатък), което е установимо или което се прояви (дефект) по време на първоначалния преглед на стоката или при експлоатацията й в първите 6 (шест) месеца. “Силенти ООД” не носи отговорност за недостъци и дефекти, които са предизвикани от неправилно използване на закупените от клиента продукти, както и от допира на продуктите до материали и вещества, предизвикващи трайни и необратими дефекти.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА (СИЛЕНТИ ООД)

Чл. 12. Доставчикът има право да счете поръчката за невалидна в случай, че клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, като не носи задължение на нейното изпълнение.

Чл. 13. Доставчикът има право по всяко време да преустанови регистрацията и заличи профила на всеки потребител. Прекратяването на регистрацията или изтриването на профил на потребител не променя правата и задълженията на страните във връзка с направени от потребителя преди прекратяването на регистрацията му поръчки.

Чл. 14. Доставчикът има право по всяко време да променя продутките и стоките, които могат да бъдат закупени през www.silentyjewelry.com , както и да ограничава или преустановява достъпа на един или повече потребители до сайта. Ние правим всичко възможно да поддържаме вярна и актуална информация за наличността на продуктите си, но без това да изключва възможността за инцидентно възникване на несъответствия. Ние не се задължаваме да поддържаме наличност от определени продукти, разцветки или размери.

Чл. 15. Доставчикът се задължава да достави в срок и да прехвърли собствеността на заявената от потребителя стока, след като потребителят заплати обявената от доставчика сума.

Закон за защита на потребителите (ЗЗП)

По “Закона за защита на потребителите (ЗЗП)”, доставчикът служи като гарант, че е продал вещ, която е съответствала на договора за продажба до 2 (две) години от доставянето на стоката. През този 2 (две) годишен срок, продавачът носи отговорност за всяко едно несответствие (недостатък), което е установимо или което се прояви (дефект) по време на първоначалния преглед на стоката или при експлоатацията й в първите 6 (шест) месеца. В установения от закона срок, продавачът е длъжен, изцяло за своя сметка и в определен от закона срок, да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. “Силенти ООД” не носи отговорност за недостъци и дефекти, които са предизвикани от неправилно използване на закупените от клиента продукти, както и от допира на продуктите до материали и вещества, предизвикващи трайни и необратими дефекти.

Чл. 16. “Силенти ООД” запазва правото си да добавя или променя периодично доставчиците на платежни услуги, както и приемливите начини за извършване на плащане на платформата www.silentijewelry.com

VII. Поръчки

Чл. 17. С изпращането на поръчка към www.silentijewelry.com, Вие изрично се съгласявате с приложението на общите условия за ползване на сайта.

Чл. 18. В случай че плащането не бъде потвърдено в момента на поръчката по каквато и да била причина, включително когато плащането не е разрешено от банката-издател на картата, с която се извършва плащането, подадената поръчка се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение.

Чл. 19. В случай че поръчката направена от Вас не бъде приета, но въпреки това Вашата сметка е била задължена, направеното от Вас плащане ще Ви бъде изцяло възстановено в срок до 5 (пет) работни дни.

Чл. 20. В редки случаи е възможно някои от предлаганите от нас продукти да не са налични. При такава ситуация, ние можем да Ви предложим срок, в който продуктът да бъде изработен и доставен специално за Вас.

Чл. 21. В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане, възстановяването на платената от Вас сума ще бъде направено с обратна операция по кредитната/дебитната карта, използвана за извършване на плащането към нас, в срок до 14 (четиринадесет) дни от възникване на основанието за възстановяване на плащането.

Чл. 22. С извършването на поръчка и предоставянето на email, клиентът се съгласява да получава известия, новини и рекламни материали, изпратени от Силенти ООД, на предоставения от него e-mail адрес, само в случаите, когато клиентът изрично е дал своето съгласие, отбелязвайки отметката “Съгласен/на съм да получавам новини и промоционални известия.” на чекаут страницата.

VIII. Цени

Чл. 23. Всички цени са в български лева и с включено ДДС по закон.

IX. Плащания

Чл. 24. Плащането може да бъде извършено чрез, наложен платеж (Пощенски Паричен Превод през Еконт) или карта (MasterCard, Visa, American Express). 

  • Плащане чрез наложен платеж (Пощенски Паричен Превод)

    Плащането за поръчнаите стоки следва да бъде направено от получателя при доставянето на пратката до посочения офис на Еконт, адрес или Еконтомат. В случай на отказ, упоменат в чл. 19 и чл. 21, връщането се извършва чрез банков превод. За тази цел ние се нуждаем от информация за Вашата банкова сметка, която може да бъде предоставена лесно и сигурно в тази форма.

  • Плащане чрез карта

    В този случай потребителят извършва плащането в процеса на поръчване, попълвайки данните на своята дебитна или кредитна карта. В момента на изпращането, от Вашата карта ще бъде изтеглена крайната сума, като се вземе предвид прилагането на отстъпки или ваучери, ако има такива, както и разходите по доставка в случаите, когато не е безплатна (вижте повече в чл. 25). 

X. Доставки

Чл. 25. Доставката, на всяка извършена от Вас поръчка, се изпълнява в рамките на 2 (два) работни дни. Нашият логистичен партньор е “Еконт”. Това дава възможност да получите поръчката си в техен офис, на посочен от Вас адрес или до Еконтомат. При всяка поръчка до офис на “Еконт”, на стойност над 50лв, доставката е безплатна. В случаите, когато доставката не е безплатна, нейната стойност бива автоматично генерирана от системата на Еконт, спрямо техните рейтове и такси.